Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527203

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1976
Issue5
Pages98-98
ISSN0017-2294
AbstractG. ALLERSMA, Beweiding Oosterkwelder, Schiermonnikoog. Verslag doctoraal onderwerp Laboratorium voor Plantenoecologie, Haren, Gr. / Intern rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1976, 110 pag., fotokopie¹). Het resultaat van een onderzoek in het kader van het begrazingsproject van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, dat in 1970 van start ging met het doel om inzicht te verkrijgen in het effect van begrazing op natuurgebieden.
A. VAN DE BEEK, Rubus een moeilijk geslacht? Rijksherbarium, Leiden, 1976, 14 + 1 pag., stencil²). Een inleiding tot de „Batologie”, die de deelnemers aan de uitstekend geslaagde Rubus-excursie op 7 augustus j.l. tevoren kregen thuis gezonden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567603