Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527207

AuthorsJustus van den Berg, Bart Vreeken, Anneke Nieuwenhuijs, Niels Jeurink, René van Moorsel, Willem Stouthamer
TitleExcursieverslagen van FLORON-kampen in 2003
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume30
Year2004
Issue2
Pages50-59
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567607