Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527208

AuthorNN
TitleMossenexcursie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume15
Year1989
Issue5
Pages155-155
ISSN0017-2294
AbstractIn de maanden oktober tot en met maart, als de vaatplanten het veld ruimen, nodigen mossen juist het meest tot excursies uit. Hoe vochtiger het weer, des te mooier en herkenbaarder de mossen. Ook komende winter gaan leden van de Bryologische Werkgroep KNNV – vorstverlet voorbehouden – op pad, en nu gewapend met hun nieuwe streeplijst. Voor zaterdag 25 november staat een excursie naar Overveen op het programma. Het excursieterrein is het reservaat Middenduin, een gevarieerd terrein met binnenduinbos, begraasd duin, peppels met epifyten, een vochtige betonbak vol epilithen, ’n enkel vochtig valleitje, enz. Vertrek vanaf station Overveen na aankomst van de trein van 9.57; van hier is het ongeveer 10 minuten lopen naar de ingang van Middenduin.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567608