Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527239

AuthorNN
TitleOnze medewerker Th. J. Reichgelt overleden
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1966
Issue4
Pages49-49
ISSN0017-2294
AbstractOp 5 juni j.l. overleed, na een vrij langdurig ziekbed, onze trouwe medewerker en vriend Theodorus Johannes Reichgelt, in de leeftijd van 63 jaren.
In het volgende nummer van Gorteria hopen wij een In Memoriam aan hem te wijden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567638