Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527240

AuthorC. Kalkman
TitleBoekaankondiging
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1969
Issue12
Pages218-218
ISSN0017-2294
AbstractTH. H. KLINKSPOOR, Kosmos Bomenboek, deel 1 (Naaldbomen, 123 p.) en deel 2 (Loofbomen, 164 p.). Uitg. Mij. Kosmos, Amsterdam, 1969 — f 16,50.
Ortlangs zijn twee zeer aantrekkelijke boekjes verschenen, waarin ca. 50 naaldboom- en ca. 60 loofboomsoorten worden behandeld. Van elke soort is een aantal over het algemeen goede en instructieve foto’s opgenomen van boomhabitus, details van vegetatieve en generatieve delen, vaak ook van de stam. Bij de foto’s vindt men een korte beschrijving waarin behalve bijzonderheden van belang voor de herkenning, ook andere wetenswaardigheden omtrent verspreiding, cultuur, gebruik, standplaatseisen, enz. worden vermeld. Nog enkele andere soorten worden wat minder diepgaand behandeld, meer en passant genoemd, maar zij zijn vaak wel van een afbeelding voorzien.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567639