Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527248

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume19
Year1993
Issue3
Pages95-95
ISSN0017-2294
AbstractA.F.M. van Hees, ‘Tussen de Goren’ bosreservaat Chaam; bossamenstelling en structuur van steekproef cirkels, Wageningen, 1993, 93 pag., IBN-DLO (IBN-rapport 002), ISSN 0928-6888. Te bestellen door overmaking van ƒ 25 op giro 948540 van IBN-DLO te Wageningen o.v.v. rapport 002. * E. Hörandl, Die Gattung Salix in Österreich mit Berücksichtigung angrenzender Gebiete, Abh. d. zoöl.-bot. Ges. Österr. 27, 1992, 170 pag. — Een kritische bewerking, met determinatiesleutels, van de Wilgen in Oostenrijk. Te bestellen bij de auteur: Dr. Elvira Hörandl, Inst. f. Botanik der Univ. Wien, Rennweg 14, A-1030 Wenen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567647