Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527253

AuthorHuibert Barendregt
TitleVoortvarend (1)
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume17
Year1991
Issue5
Pages19-19
ISSN0017-2294
AbstractIn deze nieuwe rubriek zal regelmatig de aandacht gevestigd worden op een soort of groep van soorten, die vanwege de verspreiding, de determinatiekenmerken of ander fenomeen wat meer aandacht verdient. Correspondentie wordt dan ook met belangstelling tegemoet gezien. De rubriek staat open voor bijdragen van alle FLORON-veldwerkers.
In verband met een artikel dat in een van de volgende afleveringen van Gorteria zal verschijnen over de Liggende ganzevoet (Chenopodium pumilio) en het Druifkruid (Chenopodium botrys) wordt informatie gevraagd over deze soorten.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567652