Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527261

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1986
Issue2
Pages47-48
ISSN0017-2294
AbstractAnon., De oude Hortus Botanicus te Utrecht, Utrecht, 1985, 54 pag., fotokopie, ƒ 10 inclusief verzendkosten (te bestellen via gironummer 262141 t.n.v. Werkgroep Toekomst Hortus Botanicus, Utrecht) of ƒ 7,50 (verkrijgbaar bij Utrechtse boekhandels en bij Y. Jansen, Agnietenstraat 14, Utrecht). Geschiedenis en kwaliteiten van de oude Hortus Botanicus te Utrecht en zijn mogelijkheden voor de toekomst.
Anon., 50 Jaar vrienden, Tijdschrift van de Stichting Tussen Vecht & Eem en van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, 3 nr. 3, 1985, 110 pag., ƒ 10 (te bestellen bij K. Kool, 02153-15680). In dit vooral historische nummer vraagt het artikel van J.C. van Raam de aandacht: Milieubeleid en landschapsoecologisch onderzoek in het gewest Gooi en Vechtstreek, p. 225-234.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567660