Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527271

AuthorJ. Mennema
TitleBoekbesprekingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1973
Issue9
Pages156-156
ISSN0017-2294
AbstractA. VAN DE BEEK, S. E. DE JONGH & F. M. MULLER, Overzicht der Nederlandse bramen, II. Heteracanthi, A. Tomentosi, Vestiti, Radulae en Rudes. Rijksherbarium, Leiden, 1972, 100 pag., fl. 5,20.
Ongeveer een jaar na het verschijnen van deel I van het Overzicht der Nederlandse bramen is het tweede deel verschenen, dat van de sectie Appendiculati een viertal subsecties omvat, nl. Tomentosi, Vestiti, Radulae en Rudes. De resterende subsecties Hystrices en Glandulosi zullen tezamen met de sectie Caesii de inhoud van het deel IIB vormen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567670