Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527272

AuthorsWout van der Slikke, Bart Vreeken
TitleMeer kleur aan het witte gebied
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue2/3
Pages40-41
ISSN0017-2294
AbstractTwee jaar geleden heeft FLORON het Witte Gebieden Plan (WGP) geïntroduceerd, een nieuwe aanpak om floristisch onontgonnen terrein binnen enkele jaren in kaart te brengen.¹ Het komt er op neer dat we proberen vóór eind 2004 uit elk uurhok (5x5 km) inventarisatiegegevens van minimaal 4—6 kilometerhokken in de landelijke floradatabank FlorBase te hebben. De resultaten van de eerste twee jaar worden inmiddels zichtbaar. In veel districten is een duidelijk effect waar te nemen van de inspanningen om de geselecteerde hokken bij voorrang te inventariseren. Ook de inventarisatiekampen leveren een belangrijke bijdrage aan het project. Hierbij hebben we de afgelopen twee jaar in Friesland, Brabant en Flevoland al tientallen kilometerhokken onderzocht. De voorlopige stand van zaken van het Witte Gebieden Plan is te zien in Figuur 3, p. 58. Een nieuw kaartbeeld is binnenkort te vinden op de website (www.floron.nl) wanneer de gegevens van 2001 geheel verwerkt zijn. Veel districtsnieuwsbrieven geven een overzicht van de vorderingen op districtsniveau. Daarin worden doorgaans ook de reserveringen van te inventariseren hokken voor het komende jaar weergegeven.
De mond- en klauwzeercrisis dreigde afgelopen jaar roet in het eten te gooien. Op diverse plaatsen moesten de plannen voor inventarisaties in het landelijk gebied of in natuurgebieden worden opgeschort, sommige inventarisatie-excursies moesten worden afgezegd en ook het inventarisatieweekend op de Veluwe — dicht bij Kootwijkerbroek — kon uiteraard niet doorgaan. Gelukkig werden veel gebieden in mei al weer vrij gegeven en lijkt de invloed op de inventarisaties voor het WGP beperkt.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567671