Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527274

AuthorNN
TitleRecent overzicht akkeronkruidgemeenschappen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume15
Year1989
Issue3
Pages96-96
ISSN0017-2294
AbstractIn 1950 publiceerde Sissingh een monografie van de akkeronkruidvegetaties in Nederland. Bannink, Leys en Zonneveld maakten in 1966 een eigen typologie die grotendeels vergelijkbaar bleef met de reeds eerder beschreven associaties, subassociaties en varianten.
In de tweede helft van de twintigste eeuw traden door een toename van de intensiteit van onkruidbestrijding, zaadschoning, bemesting, gewijzigde vruchtopvolging en andere gewasrassen, grote veranderingen op in de soortensamenstelling van akkeronkruidvegetaties. De grootste veranderingen vonden plaats na 1950.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567673