Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527276

AuthorJustus van den Berg
TitleStrepen met Meerdere Doelen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue4/5
Pages146-148
ISSN0017-2294
AbstractIn Zeeland wordt sinds enkele jaren op de eerste zaterdag in februari een FLORONmiddag gehouden. Enerzijds vormt deze middag de voortzetting van een verwaterde traditie van de Zeeuwse floristen om een jaarlijkse floristische bijeenkomst te beleggen. Anderzijds is het een vorm van terugkoppeling van de resultaten die in de afgelopen periode in het kader van FLORON zijn verzameld, en een toelichting op de plannen voor het komende jaar. Vorig jaar werd tijdens de FLORON-dag ingegaan op de vraag wat floristen kunnen betekenen voor natuurbeschermingsorganisaties als Het Zeeuws Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567675