Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527277

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1978
Issue3
Pages67-68
ISSN0017-2294
AbstractJ. BLAB, E. NOWAK, FI. SUKOPP & W. TRAUTMANN, Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland, Naturschutz Nr. 1, Aktuell, Kilda Verlag, Greven, 1977, 67 pag. ¹). Dit boekje bevat lijsten van in W.-Duitsland uitgestorven, met uitsterving bedreigde, sterk, minder sterk en potentieel bedreigde varen- en bloemplanten, mossen en korstmossen.
R. DÜLL, Botanisch-ökologisches Taschenbuch, Walter Braun, Duisburg, 1976, 164 pag., DM 12,—. Naast een beknopt overzicht van de levensvormen der Cormophyten naar Raunkiaer, de bestuivingstypen der Spermatophyten naar Kugler en de verspreidingsmechanismen der Cormophyten naar Müller, worden deze bijzonderheden in dit, met medewerking van Dr. H. Kutznigg tot stand gekomen werkje, vermeld voor 275 soorten, alfabetisch gerangschikt volgens de Duitse namen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567676