Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527278

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekbespreking 6: H. Haeupler, A. Jagel & W. Schumacher, Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Nordrhein-Westfalen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume30
Year2004
Issue3
Pages99-99
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567677