Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527282

AuthorNN
TitleBoekbesprekingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume7
Year1974
Issue5
Pages83-84
ISSN0017-2294
AbstractProf. Dr. V. WESTHOFF, P. A. BAKKER, C. G. VAN LEEUWEN, E. E. VAN DER VOO & Dr. Ir. I. S. ZONNEVELD, Wilde planten, deel 3: De hogere gronden. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1973, 359 pag., ƒ 34,50 voor leden van de vereniging (ƒ 49,50 voor niet-leden).
In het begin van dit jaar verscheen het 3e en laatste deel van Wilde planten, waarvan de eerste delen reeds werden besproken in Gorteria 6(5), 1972, p. 88. Het 3e deel, dat de flora en vegetatie van „Nederland boven de zeespiegel” (m.u.v. de duinen) beschrijft, voltooit een werk, dat onze grote waardering verdient, zoals reeds uit de eerder genoemde boekbespreking heeft mogen blijken.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567681