Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527283

AuthorLeni Duistermaat
TitleHet Consortium Invasieve Plantensoorten
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume32
Year2007
Issue6
Pages169-170
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567682