Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527290

AuthorsGerard M. Dirkse, Ben J.M. Zonneveld, Leni H. Duistermaat
TitleCardamine hamiltonii G.Don – Aziatische veldkers (Brassicaceae) in Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume37
Year2015
Issue2
Pages64-70
ISSN0017-2294
AbstractSinds een paar jaar wordt een winterbloeiende, nagenoeg kale en kleinbloemige Cardamine waargenomen die niet met regionale Flora’s gedetermineerd kan worden. Deze vorm heeft geen bladrozet, bloemen met 6 meeldraden, en bladen zonder oortjes. Uit metingen van het genoomgewicht blijkt, dat het geen van de in ons land bekende soorten of hybriden is. Conclusie is dat het hier moet gaan om de Aziatische octoploïde soort Cardamine hamiltonii G.Don. We bespreken de taxonomie en nomenclatuur van deze soort. De introductie lijkt een recente ontwikkeling en is terug te voeren op de import van bonsaiplanten, waar in de pot de soort als onkruid diverse keren is aangetroffen.
Since a few years, a winter-flowering, almost glabrous and small-flowered Cardamine is encountered that cannot be identified with regional floras. This form lacks a leaf rosette, has flowers with 6 anthers, and leaves without auricles. Flowcytometric analysis reveals that it is not one of the species or hybrids known from our country. Our conclusion is that the plants belong to the Asian octoploid species Cardamine hamiltonii G.Don. We discuss taxonomy and nomenclature of this species. Its introduction seems to be a recent development, and can be traced back to the import of bonsai plants in which pots the species has been found several times as a weed.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567689