Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527297

AuthorNN
TitleVan de redactie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1967
Issue10
Pages164-164
ISSN0017-2294
AbstractIn de laatste maanden heeft de redactie enkele vrij omvangrijke publicaties ontvangen, die in overleg met de auteurs en de instituten, waaraan deze zijn verbonden, zullen verschijnen als extra nummers van Gorteria. De nummering en paginering van het tijdschrift zullen normaal worden vervolgd; het totale aantal nummers van deel 3 zal hierdoor echter worden uitgebreid.
Het is een gelukkige omstandigheid, dat deze uitbreiding van het tijdschrift voor onze abonné’s geen financiële consequenties met zich meebrengt.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567696