Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527299

AuthorV. Westhoff
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1968
Issue2
Pages32-32
ISSN0017-2294
AbstractHoewel — of juist omdat — dit werkje voor de meeste amateurs en zeker voor de „gemiddelde natuurliefhebber” te moeilijk zal zijn, voorziet het zeker in een grote behoefte. Samenvattende, maar niet oppervlakkige studies over een bepaalde groep vegetaties als deze, die de problemen helder stellen en ook de methodiek van onderzoek overzichtelijk behandelen, zijn in ons land zeldzaam. Voor watervegetaties bestond iets dergelijks in het geheel niet; dit voor ons waterrijke land wel zeer vreemde hiaat is thans gelukkig opgevuld.
De studie behandelt na een inleiding achtereenvolgens: groei- en levensvormen; oecologie; watertypen; structuur en successie; methodiek van de vegetatieanalyse; criteria voor een synsystematiek; indelingen van waterplantengemeenschappen; een herindeling van waterplantengemeenschappen; een summary; en een 12 blz. beslaande literatuurlijst.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567698