Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527301

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume23
Year1997
Issue3
Pages87-88
ISSN0017-2294
AbstractDe volgende titels zijn uitgegeven door Altenburg & Wymenga, Postbus 32, 9269 ZR Veenwouden, tel. 0511-474764. De rapporten zijn schriftelijk of telefonisch te bestellen, prijs excl. verzendkosten. Opdrachtgever Staatsbosbeheer.
W. Altenburg & S. Kolkman, De vegetatie van het natuurreservaat De Stoenckherne in 1994, Veenwouden, 1996, 15 pag. + bijlagen, ƒ 20, A & W-rapport III.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567700