Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527303

AuthorsA. Aptroot, P. van den Boom, L. Spier
TitleAanvullingen en wijzigingen in de Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume17
Year1991
Issue6
Pages149-152
ISSN0017-2294
AbstractSoon after the publication of the Dutch Lichen Checklist in 1988 several changes and additions are presented, including 18 species new to the Dutch lichen flora.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567702