Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527306

TitleLandoltia punctata (G.Mey.) D.H.Les & D.J.Crawford (Smal
kroos), nieuw voor Nederland
AuthorsJohan L.C.H. van Valkenburg, Roelf Pot
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume33
Year2008
Issue2
Pages41-49
ISSN0017-2294
AbstractLandoltia punctata, een oorspronkelijk Australische en Zuidoost-Aziatische soort, is voor het eerst in 2007 ook in Nederlandse buitenwateren waargenomen. De soort, die in het Nederlands Smal kroos gaat heten, valt op door de omgekeerd eironde tot enigszins asymmetrisch niervormige schijfjes, met een of drie gewelfde nerven. De onderzijde kan paarsrood zijn, vooral aan de randen van de schijfjes. De schijfjes hebben meer dan één, maar niet veel wortels.
De soort is veelvuldig aanwezig als verontreiniging in waterbakken bij tuincentra en dierenspeciaalzaken die aquariumplanten verkopen. Het ligt dan ook voor de hand dat Landoltia punctata als verontreiniging met aquarium planten uit Zuidoost-Azië naar Nederland is gekomen. Door de jaren heen is het aantal vondsten in Europa beperkt geweest en een aantal vindplaatsen tijdelijk.
Het is niet waarschijnlijk dat de soort problemen zal geven voor het waterbeheer in Nederland. De ecologie verschilt nauwelijks van die van inheemse kroossoorten, en het risico voor (volledige) verdringing van een inheemse soort lijkt uiterst gering.
Landoltia punctata, native to Australia and SE Asia, was first recorded in The Netherlands in 2007.
The species can be recognized by the narrowly egg-shaped to slightly kidney-shaped fronds, with one or three curved nerves. The ventral side if often purplish-red, especially at the margin. The fronds have more than one, but always relatively few roots.
The species was often encountered as contamination in water tanks at garden centres and pet shops selling aquarium plants. It is very plausible that Landoltia punctata has been introduced as a contamination with aquarium plants from South-East Asia. In Europe the number of recent records is low and some were only temporary. It is not very likely that the species will be a nuisance to water management in The Netherlands. Its ecology hardly differs from other indigenous duckweed species and the risk of replacement of a native species is very low.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567705