Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527312

AuthorHans Kruijer
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume32
Year2006
Issue2
Pages62-63
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567710