Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527316

AuthorNN
TitleVereniging Onderzoek Flora en Fauna
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue5
Pages230-230
ISSN0017-2294
AbstractVaatplanten: FLORON, Stichting Floristisch Onderzoek Nederland, Paddenstoelen: NMV, Nederlandse Mycologische Vereniging, Mossen en Korstmossen: BLWG, Bryologische en Lychenologische Werkgroep van de KNNV, Zoogdieren: VZZ, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Vogels: SOVON, Vogelonderzoek Nederland, Reptielen, amfibieën en vissen: RAVON, Reptielen-, Amfibieën- en VissenOnderzoek Nederland, Mariene organismen: ANEMOON, Stichting Analyse, Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek, Ongewervelden: EIS-NL, European Invertebrate Survey – Nederland, Insecten, spinnen en duizendpoten: NEV, Nederlandse Entomologische Vereniging, Loopkevers: Loopkeverstichting, Stichting Faunistisch Onderzoek Carabidae, Nachtvlinders en Kleine vlinders: Stichting TINEA, Vlinders en libellen: De Vlinderstichting, Veldbiologie algemeen: KNNV, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567714