Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527318

AuthorNN
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1962
Issue3
Pages24-24
ISSN0017-2294
AbstractCarex riparia Curt. x C. vesicaria L. (C. x csomadensis Simonk.). Deze bastaard, die tot nu toe hier te lande alleen bekend was van Neerbosch bij Nijmegen, werd op 16 mei 1961 aangetroffen aan een vennetje in het Liesbos bij Breda, door Chr. G. van Leeuwen (Bilthoven), H. N. Leys (Ede, Gld.) en I. S. Zonneveld (Sleeuwijk). v. O. en R.
Cladium mariscus (L.) Pohl werd ons in juli 1961 toegezonden door de heer W. J. ter Keurs (Leidschendam), die deze soort vond aan de rand van moerassige bosjes in de Zijdepolder in de gemeente Leidschendam. Deze vindplaats was ons tot nu toe niet bekend. Weliswaar groeit Cladium mariscus in het Hollandse en Utrechtse deel van het Hafdistrict, doch de soort is daar vrijwel alleen bekend van de Nieuwkoopse plassen en het Vechtplassen-gebied, terwijl zij voorts in het Naardermeer voorkomt. Ook is zij vroeger gevonden in het duingebied in de omgeving van Wassenaar. Is het iemand bekend of zij daar nog groeit? v. O. en R.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567716