Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527319

AuthorNN
TitleLandelijk Meetnet Flora Aandachtsoorten: het derde jaar!
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue2/3
Pages48-49
ISSN0017-2294
AbstractDe afgelopen paar jaar is er in dit blad al verschillende malen geschreven over het Landelijk Meetnet Flora. Veel floristen en terreinbeheerders hebben de afgelopen jaren voor dit meetnet waarnemingen geleverd. Tot nu toe hebben wij 272 formulieren ontvangen over het jaar 1999 en 374 over het jaar 2000; er zit dus duidelijk een stijgende lijn in. Momenteel wordt er gewerkt aan het digitaliseren van de waarnemingen van 2000. Een analyse van de resultaten zal verschijnen in het komende nummer van de Nieuwsbrief van het LMF-A.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567717