Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527333

AuthorNN
TitleFLORON-werkweek 22—28 juli 1989
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume15
Year1989
Issue1
Pages35-35
ISSN0017-2294
AbstractDe stichting FLORON organiseert deze zomer een werkweek in het Rijk van Nijmegen. De bedoeling is de flora te inventariseren op basis van kilometer-blokken, in het heuvelgebied en het Maasdal tussen Nijmegen en Gennep. Daarbij zullen alle vaatplanten worden genoteerd, maar aan een aantal geselecteerde aandachtsoorten zal bijzondere aandacht worden gegeven in het kader van een op te zetten ‘monitoring’-project.
De werkweek staat open voor alle geïnteresseerden, zowel beginners als ervaren floristen, hetzij Nederlands-, hetzij Latijnstalig. Wat het vervoer betreft, zal zoveel mogelijk van (huur-)fietsen gebruik worden gemaakt.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567731