Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527334

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume23
Year1997
Issue1/2
Pages44-47
ISSN0017-2294
Abstract*R.J.K. van der Auweraert, J.J.M. Berdowski, W.J. Jonker & P. Verhoeve (red.), Emissies in Nederland. Bedrijfsgroepen en regio’s. 1994 en ramingen 1995, Den Haag, 1996, 137 pag., Publicatiereeks Emissieregistratie Nr. 33. Info/bestellen: 070-3393852.
C. Backes, P.C. Gilhuis, C. Lambers, T.A. Oudenaarden & J.M. Verschuuren, Het voorzorgsbeginsel in het natuurbeschermingsrecht. Een onderzoeksrapport, Raad voor het Natuurbeheer, Utrecht, 1996, 58 pag., kostenloos te bestellen bij het secretariaat van de Raad voor het Landelijk Gebied, 030-2331441. — De laatste daad van de inmiddels opgeheven Raad voor Natuurbeheer, in de vorm van een rapport dat grote invloed kan hebben op het natuurbeschermingsrecht in Nederland.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567732