Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527335

AuthorNN
TitleNaamlijst
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1987
Issue7
Pages194-194
ISSN0017-2294
AbstractLosse nummers van de Naamlijst van de flora van Nederland en België (Gorteria 13, nummer 5/6) zijn te bestellen door overmaking van ƒ 22,75 (incl. verzendkosten) op giro 111768 van het Rijksherbarium te Leiden met vermelding van ‘Naamlijst Gorteria’.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567733