Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527337

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue10
Pages238-239
ISSN0017-2294
AbstractP. Backbier, H. van Melick, R. Rensen, J. Spronk en T. Verwey, De Dommel van de Hogt tot de T.H., Plantenwerkgroep van de KNNV-afdeling Eindhoven, Nuenen/Eindhoven, 1983, 18 pag. + bijlagen, fotokopie.* Een verslag van een floristische inventarisatie volgens de door Van der Meijden aangepaste methode Mennema.
M.T. Bakker, A.M.M, van Haperen en T.J. de Kogel, Vegetatie en beheer van de Deltadammen in Zuidwest-Nederland, Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland, Middelburg, 1983, 23 pag. + bijlagen, fotokopie.* Dit rapport bevat onder meer een lijst van alle gedurende de periode 1971-1981 op de Deltadammen waargenomen hogere planten, alsook Nederlandse verspreidingskaartjes van Carduus nutans en Salvia pratensis.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567735