Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527338

AuthorNN
TitlePLANTAGO: een nieuw invoerprogramma voor inventarisatiegegevens
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume24
Year1998
Issue2
Pages65-66
ISSN0017-2294
AbstractRecent is verschenen het invoerprogramma PLANTAGO.┬╣ Het programma is door Aart Swolfs ontwikkeld om floristische inventarisatiegegevens te digitaliseren. Het sluit aan op de inventarisatieformulieren die bij Stichting FLORON gebruikt worden.
Het programma is voor iedereen vrij verkrijgbaar en met name bedoeld voor mensen die hun inventarisatiegegevens (streeplijsten, RL-formulieren, meldingskaartjes, losse waarnemingen) gedigitaliseerd willen aanleveren. PLANTAGO kan (kosteloos) besteld worden via de eigen districtco├Ârdinator, of bij het Landelijk Bureau (tel 071-5273531).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567736