Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527344

AuthorNN
TitleRectificatie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1973
Issue12
Pages204-204
ISSN0017-2294
AbstractIn de streeplijst in Gorteria 6(7), 1973, p. 118-119, behorende bij het Verslag van de „Floristenexcursie” naar Dronten in 1969, zijn enkele fouten geslopen. Bromus ramosus moet zijn B. racemosus, Carex distans moet zijn C. disticha. Voorts zijn niet aangestreept, maar wel gezien tijdens de excursie: Achillea ptarmica, Alnus glutinosa, Iris pseudacorus, Salix caprea, S. cinerea en Scirpus maritimus.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567742