Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527351

AuthorNN
TitleRectificatie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue6
Pages148-148
ISSN0017-2294
AbstractIn het vorige nummer (Gorteria 28, 5) zijn in het Waterlepeltjes-artikel van René van Moorsel en Baudewijn Odé in Fig. 2 op p. 120 en Tabel 1 op p. 121 storende fouten geslopen. Hieronder staan de voor dit artikel correcte figuur en tabel:
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567749