Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527355

AuthorNN
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1984
Issue6
Pages140-140
ISSN0017-2294
AbstractHet Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, dat in 1985 haar vijfenzeventigjarig bestaan viert, organiseert in samenwerking met de Commissie voor de Bescherming van de Wilde Flora van de Kon. Ned. Bot. Ver. en het Natuurhistorisch Museum Maastricht een tweedaags internationaal symposium over de bedreigingen van de wilde flora en de beschermende maatregelen die momenteel van kracht zijn.
Tijdens dit symposium, dat op donderdag 2 en vrijdag 3 mei 1985 in Maastricht zal worden gehouden, zal onder andere aandacht worden besteed aan de begrippen ‘wilde flora’ (in internationaal, nationaal en regionaal verband) en ‘zeldzaamheid’ (in ruimte en tijd). Voorts zullen terzake kundigen uit België, Duitsland en Nederland de bedreigingen van de wilde flora toelichten en de beschermende maatregelen die in de desbetreffende landen van kracht zijn bespreken. In een forumdiscussie zal worden getracht voorstellen voor nieuw beleid te formuleren. Tijdens het symposium is het bovendien mogelijk om posters binnen het thema van het symposium te presenteren.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567753