Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527362

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1980
Issue1
Pages19-20
ISSN0017-2294
AbstractANON., Inventarisatierapport natuur en landschap om Schalkwijk (gem. Houten), Prov. Waterstaat Utrecht, afd. Ecologie, 1979, 24 pag. + bijlagen, stencil ¹). Een eerste resultaat van de „Milieukartering Utrecht” op grond van een voornamelijk botanisch onderzoek, aangevuld met ornithologische gegevens.
H.M. BEIJE, Vegetatiekartering van het Beerzedal in Kampina, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1978, 46 pag. + bijlage, stencil ¹). Een vegetatiekartering van het dal van dit Brabantse riviertje tussen de Balvoortse brug en „de stuw”.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567760