Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527379

AuthorJ. Mennema
TitleErrata Standaardlijst van de Nederlandse Flora 1975
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1976
Issue6
Pages117-117
ISSN0017-2294
AbstractIn de in 1976 verschenen Standaardlijst van de Nederlandse Flora 1975, samengesteld door E. J. M. ARNOLDS en R. VAN DER MEIJDEN moeten enkele veranderingen worden aangebracht. Deze betreffen naast enkele schrijffouten ook enkele belangrijke wijzigingen, omdat bij het gereed maken van de nieuwe druk van HEUKELS-VAN OOSTSTROOM onjuistheden aan het licht traden, die moesten worden recht gezet. Een ieder, die de Standaardlijst bestelt (zie Gorteria 8, no. 4, p. 75—76), treft daarin aan een onlangs door R. VAN DER MEIJDEN en J. MENNEMA opgestelde lijst van aan te brengen wijzigingen. Wie de Standaardlijst reeds in zijn bezit heeft, wordt verzocht deze lijst met wijzigingen aan te vragen bij Mevr. G. RENAUD-NOOY VAN DER KOLFF, Rijksherbarium, Schelpenkade 6, Leiden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567776