Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527387

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1976
Issue2
Pages38-40
ISSN0017-2294
AbstractM. BOEKSCHOTEN, Lijst van publikaties over het Waddengebied. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1975, 191 pag., 2 kaarten, fotokopie¹). De titels van de publikaties zijn in diverse hoofdstukken ondergebracht, waaronder het hoofdstuk Flora en vegetatie.
J. BOSMA, Loofhoutgewassen. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1975, 110 pag., ƒ 17,50. Een honderdtal tekeningen van meestal uitheemse houtgewasen, voorzien van een begeleidende tekst en gerangschikt naar de maanden van het jaar, al naar gelang de toestand van de houtgewassen, zoals in knop, in blad e.d.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567784