Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527388

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1982
Issue2
Pages45-47
ISSN0017-2294
AbstractT.W.M. Bakker, Nederlandse kustduinen, geohydrologie, Pudoc, Wageningen, 1981, dissertatie, 189 pag. + bijlage, ƒ 50. Een van de vier publikaties in de reeks Nederlandse kustduinen als resultaat van het in 1976 gestarte TNO-Duinvalleienonderzoek.
T.W.M. Bakker, J.A. Klijns en F.J. van Zadelhoff, Nederlandse kustduinen, landschapsecologie, Pudoc, Wageningen, 1981, 144 pag. + bijlagen, ƒ 37,50. De gezamenlijke publikatie in de reeks Nederlandse kustduinen als resultaat van het in 1976 gestarte TNO-Duinvalleienonderzoek.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567785