Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527394

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume23
Year1997
Issue5
Pages155-156
ISSN0017-2294
AbstractVegetatieonderzoek Landinrichting Reeuwijk 1996, Assen, 1997, 68 pag. + vegetatie-, verspreidingsen natuurwaardekaarten, Buro Bakker in opdracht van Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden Zuid-Holland, LBL publicatienummer 95, info: 0592-313389.
CBS, BioBase 1997, Voorburg, 1997, CD-ROM, ƒ 60 incl. verzendkosten, te bestellen bij bestelservice CBS, 045-5707970 of CBS, Afdeling Marketing en Verkoop, kamer J116, Antwoordnummer 5050, 6400 WC Heerlen (ongefrankeerd), o.v.v. titel, J45CD en eigen naam en adres.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567791