Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527400

AuthorsHan de Boer, J. Mennema
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume7
Year1975
Issue7
Pages114-115
ISSN0017-2294
AbstractEen vondst van de trilgraszegge (Carex brizoides L.) in Drenthe. In 1973 werd, enkele km ten zuiden van Zuidlaren, in een droge sloot langs een bos Carex brizoides L. gevonden. De determinatie werd bevestigd door D. Bakker en D. T. E. van der Ploeg. De soort bedekt hier een oppervlak van ca. 3½ x 16 m. Gezien de standplaats (licht beschaduwd, iets voedselrijk) en de grootte van de groeiplaats is het niet aannemelijk dat de soort hier als adventief opgevat moet worden. Het betreft hier de tweede vindplaats in Drenthe van deze zeldzame soort.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567797