Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527401

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue8
Pages195-196
ISSN0017-2294
AbstractH. Broers & E.J. Mulderij, De houtwallen op het landgoed Hackfort te Vorden (Geld.), Stageverslag Middelbare Tuinbouwschool, Utrecht/Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, ’s-Graveland, 1982, 28 pag. + bijlagen, fotokopie.* W.M. Docters van Leeuwen, Gallenboek, 3e druk, herzien en bewerkt door A.A. Wiebes-Rijks en G. Houtman, met medewerking van vele anderen, Thieme & Cie., Zutphen, 1982, 355 pag., ƒ 81, 50 (voor leden van de KNNV ƒ 57, 50). Een geheel nieuwe druk van het Gallenboek met herschreven inleidende hoofdstukken, kleuren- en zwartwitfoto’s en een groter aantal beschreven gallen: 1411 ten opzichte van de 1257 die in de 2e druk waren opgenomen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567798