Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527409

AuthorTon Rotteveel
TitleAkkeronkruiden en akkerbouw
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue1/2
Pages61-61
ISSN0017-2294
AbstractAkkeronkruiden vormen een bijzondere groep planten die zich aan akkerbouw hebben aangepast. Om akkeronkruidsoorten te kunnen behouden is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de ecologie van deze planten; in akkerbouwsystemen zelf, en in de verschillende effecten van beheersmaatregelen.
Akkeronkruiden vormen een heterogene groep planten die tot ca. 30 families behoren en veelal pionier- of ruigtesoorten zijn. Het betreft meestal thero- en geofieten.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567806