Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527411

AuthorNN
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue12
Pages292-292
ISSN0017-2294
AbstractTijdens de 7e vergadering van de Committee for Mapping the Flora of Europe, die op 23 en 24 augustus j.l. in Helsinki (Finland) is gehouden, werd het 6e deel gepresenteerd van de Atlas Florae Europaea, geredigeerd door Jaakko Jalas en Juha Suominen. In het 6e deel zijn verspreidingskaartjes opgenomen van alle Europese soorten uit de subfamilies Alsinoideae en Paronychioideae van de Caryophyllaceae. De 8e vergadering van de Committee for Mapping the Flora of Europe zal in 1986 of in 1987 in Leiden (Nederland) worden georganiseerd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567808