Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527418

AuthorJ. Mennema
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1972
Issue4
Pages72-72
ISSN0017-2294
AbstractDr. B. K. BOOM, Flora der gekweekte kruidachtige gewassen, 2e druk. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten, variëteiten en cultuurvariëteiten van gekweekte, winterharde vaste planten, twee- en eenjarige kruiden alsmede bol- en knolgewassen. H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1970, 464 pag., 59 fig., fl. 47.50.
Het aantal recente, inheemse plantesoorten bedraagt ca. 1350. Hiervan is 56% in Van der Maarels Florastatistiek geplaatst in de uurhokfrequentieklassen 1 t/m 4 (uiterst zeldzaam tot zeldzaam) en 24% in de klassen 5 en 6 (vrij algemeen). Slechts 20% van de Nederlandse flora kan worden gerekend tot de uurhokfrequentieklassen 7 t/m 9 (algemene tot zeer algemene soorten).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567815