Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527425

AuthorNN
TitleVan de redactie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume18
Year1993
Issue5/6
Pages97-97
ISSN0017-2294
AbstractOnze excuses voor het late verschijnen van deze afsluitende aflevering van deel 18, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden.
Verscheidene lezers vragen zich af of het tijdschrift ook voortaan grotendeels met ‘lijsten’ gevuld zal worden ten koste van de meer traditionele floristische stukken.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567821