Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527426

AuthorsS.J. van Ooststroom, J. Mennema
TitleNieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1967
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1968
Issue3
Pages33-43
ISSN0017-2294
AbstractA list of new localities of rare and interesting species found in the Netherlands mainly during 1965.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567822