Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527436

AuthorBaudewijn Odé
TitleBoekbespreking 3: M. Hermy & G. de Blust (red.), Argus VZW
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume31
Year2005
Issue2
Pages56-56
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567832