Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527454

AuthorJoep Spronk
TitleDe FWE en de Dommel
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue4/5
Pages183-188
ISSN0017-2294
AbstractHet inventariseren van planten op kilometerhok-niveau zoals FLORON dat vanaf 1989 organiseert en coördineert, is een activiteit die rond Eindhoven al vanaf 1980 uitgevoerd wordt.1 Dat gebeurt in het kader van het regionale onderzoek naar de wilde en verwilderde flora door de Floristische werkgroep van de KNNV afdeling Eindhoven, kortweg de FWE.
Aanvankelijk was het de bedoeling de ‘eigen’ omgeving floristisch in kaart te brengen, omdat doorgaans op een onpraktisch tijdstip (bij voorkeur ’s winters) en binnen een uitermate korte tijd (liefst binnen 8 weken) door overheden of belangengroepen recente informatie wordt gevraagd over een gebiedje of tracé. Aan ‘recent’ kan niet altijd gehoor worden gegeven: bij een complete inventarisatie van het geadopteerde gebied eens in de 10 jaar, lopen we voor een bepaald kilometerhok gemiddeld 5 jaar achter. Evenmin kan altijd van een klein terrein een overzicht gegeven worden, omdat alleen op speciaal verzoek vooraf een aparte lijst per deelgebied wordt aangelegd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567850