Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527456

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondiging
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1970
Issue6
Pages83-83
ISSN0017-2294
AbstractJ. J. BARKMAN, Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes, 2nd ed. Van Gorcum & Comp. N.V., Assen 1969, 628 pag., 50 kaartjes, 71 tabellen, 16 foto’s. Prijs ƒ 98,—.
Hoewel deze tweede editie een onveranderde herdruk is, moet de auteur het ongetwijfeld als een compliment voor zijn werk beschouwen, dat het tot deze herdruk is gekomen. Voor de floristen met bryologische en lichenologische belangstelling, die dit werk niet bezitten, alsnog een goede gelegenheid zich van deze voor de bryologie en lichenologie van Nederland onmisbare publicatie te voorzien.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567852