Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527458

AuthorsJohn Bruinsma, Klaus van de Weyer
TitlePotamogeton ×schreberi G.Fisch. (Potamogeton natans × P. nodosus) nieuw voor Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume34
Year2010
Issue4
Pages97-105
ISSN0017-2294
AbstractBij herdeterminatie van Potamogeton-exemplaren van de collectie in het Milieu Educatie Centrum in Eindhoven is een exemplaar hernoemd tot Potamogeton ×schreberi G.Fisch. Dit taxon is nieuw voor de Nederlandse flora en in Europees verband uiterst zeldzaam. Drie van dergelijke planten groeiden in 2005 in een recent vergrote spoorsloot ten noorden van ’s-Hertogenbosch, in de voormalige overstromingsvlakte van de Maas. De planten konden in de jaren erna niet worden teruggevonden.
Morfologisch onderscheidt Potamogeton ×schreberi zich van beide ouders door de unieke combinatie van de aanwezigheid van phyllodiën, overgangsbladen en drijfbladen. De voornaamste verschillen tussen P. ×schreberi en de sterk gelijkende P. ×fluitans zijn de lengte van de bladstelen aan de bovenste onderwaterbladen, het niet uitsteken van de verdikte nerven op de stipulae en enkele kenmerken van de stengelanatomie: de trio-type vaatbundel, de U- tot O-vorm van de endodermiscellen en het ontbreken van een pseudohypodermis.
While re-examining Potamogeton specimens in the collection of the Milieu Educatie Centrum (Environmental Education Centre) in Eindhoven (Province of Noord-Brabant), a specimen was renamed as Potamogeton ×schreberi G.Fisch., which had not previously been recorded in the Netherlands.
The nothospecies is new for the Netherlands and rare in Europe. The collection was made in 2005, when three plants were found growing in a recently enlarged railway ditch north of ’s-Hertogenbosch (Province of Noord-Brabant) in the former river plain of the River Meuse. In spite of searches in subsequent years, such plants plants have not been found again.
A unique combination of morphological characters states distinguishes Potamogeton ×schreberi from both parents: the presence of phyllodes, transition leaves, and floating leaves. Potamogeton ×schreberi differs from the very similar P. ×fluitans by the length of the petioles of its upper submerged leaves, the thickened but not winged nerves on the stipules, and a few stem anatomical features. i.e. the trio-type vascular bundle, the U- to O-shaped endodermis cells, and the absence of a pseudo-hypodermis.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567854